Asker Produkt LaugetAsker Produkt Lauget

«Asker Produkt står ikke stille, Selskapet er i utvikling.
Nå har vi Asker-bedriften startet et «vennelaug» for å gi personer med spesielle behov god opplæring, faglig kompetanse og arbeidspraksis, som kan gi god integrering og arbeidsinkludering. Og gjerne muligheter for en fast jobb i fremtiden.»

– Budstikka, leder side 3, torsdag 9.april 2015

Lauget ble etablert våren 2015 med Takeda AS og Vitari AS som første medlemmer. I november og desember fulgte Ingeniør Harald Benestad AS og Asker treningssenter AS etter. I løpet av første del av 2016 kom bedriften Krabat AS med.

Det er etablert avtaler med hver bedrift om hvordan samhandling med Asker Produkt skal foregå. For å dele kompetanse og gjøre hverandre gode. Å utvikle hverandres bedrifter og menneskene som jobber i bedriftene.

Asker Produkt Lauget ønsker å utøve samfunnsansvar og bidra til et rausere lokalsamfunn. Derfor arrangerer Asker Produkt Lauget sammen med Asker kommune en turmarsj for alle første gang torsdag 22.september kl 18.00. Ordfører Lene Conradi vil åpne arrangementet og være veiviser i den lokale historiske løypen på ca 1 km hvor alle kan delta.

Målet med Asker Produkt Lauget er å samle inntil 10 lokale bedrifter med ulik kompetanse og bransjeerfaring.
Ønsker du mer informasjon om Asker Produkt Lauget vennligst ta kontakt med koordinator Asker Produkt Lauget Roger Kristmoen, mobil 900 50 406, eller daglig leder Asker Produkt Britt Erlandsen Villa, mobil 907 22 938.

Samarbeidspartnere:

askerkommuneasker_produkt
ats

krabat

takedavitari_logo_tbenestad_logo