Viktige samarbeidpartnere

Vi i Asker Produkt synes det er godt å ha gode samarbeidspartnere. Det er også viktig for oss at alle de som jobber i vår bedrift har tilgang på støtte og oppfølging av andre hvis de ønsker det. Her kommer derfor lenker og kontaktinformasjon til noen av de viktigste støttepersonene og samarbeidspartnere våre:

NAV: Vår største samarbeidspartner. Vi utfører tiltakene AFT og VTA etter avtale med NAV.

Akershus Fylkeskommune: Oppdragsgiver for lærlinger- og lærekandidater.

Asker kommune: Eier av seniorsenteret, Medfinansierer VTA-tiltaket for de av kommunens innbyggere som jobber i Asker Produkt.
Overordnet ansvarlig for kommunens innbyggere i forhold til helse, bolig og fritid.

 

 Nye Asker: I 2020 vil Asker, Røyken og Hurum slå seg sammen til en kommune.

Har du akutte problemer, eller en bekymringsmelding. Send e-post: brukertorget@asker.kommune.no

Bærum kommune: Medfinansiering av VTA-plasser for de av kommunens innbyggere som arbeider i Asker Produkt

ASVL: Hoved- og interesseorganisasjonen til vekstbedriftene.

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY) 

Fellesforbundet: Fagforening som har forhandlingsrett med bedriften i henhold til tariffavtalen for VTA

FLT: Foreningen for Ledelse og Teknikk har forhandlingsrett med bedriften i forhold til ordinært ansatte.

Medica: Bedriftshelsetjeneste og leverandør av hjertestarter.

Kultur og fritid:

Hold deg aktiv og oppdatert om hva som skjer!
Her finner du lenker til aktiviteter og tilbud:

    Aktiv på dagtid