Asker Produkt har lang erfaring med gravering av tur og løypeskilt.

Vi har gjennom 20 år vært leverandør til DNT og flere lokallag rundt i landet.

Vi har vært med på utviklingen av den nye skiltstandarden, vært med på skiltkurs gjennom Nasjonalt skiltprosjekt og Gjensidigestiftelsen, og har siden oppstarten av Innovativ Fjellturisme levert turskilt etter ny standard.

Våre hel malte skilt er testet av Norsk Treteknisk institutt med meget gode resultater, samt godt gjennomtestet i markedet siden 2006.

Vi leverer våre produkter over hele landet, og legger stor vekt på kvalitet og leveringstid og har mange store landsomfattende kunder.

Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere og kan skaffe alt av skilt, innhold til informasjonstavler – klopper og bord og benker til friluftsområder.

Ønsker du å sende inn en bestilling?
HER laster du ned skjema for bestilling av skilt og tavler..

Vi er en anbefalt leverandør av skilter til Turskiltprosjektet.
Hos oss kan du trygt bestille og få hva du forventer.

«Anbefalte» innebærer at leverandører og produsenter:

  • Kan dokumentere at de følger standarden som er nedfelt i Manualen for Turskiltprosjektet.
  • Mottar jevnlig informasjon fra Turskiltprosjektet vedrørende krav og spesifikasjoner.
  • Blir invitert og deltar på egne samlinger for leverandører / produsenter.
  • Kan veilede kunder (lag, organisasjoner, friluftsråd og andre foretak) med sikte på å utforme turskilt og tur-informasjonstavler i henhold til retningslinjene og Manualen for Turskiltprosjektet.

Turskiltprosjektet var frem til 2018 et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap har gitt økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter. Tiltakene skal utføres i overenstemmelse med retningslinjer for prosjektet (kriterier og manual) og Merkehåndboka. Turskiltprosjektet blir videreført i en permanent tilskuddsordning.

Ny revidert Merkehåndbok vil komme januar 2019.

Se Hvordan Våre Turskilt Lages:

Ta kontakt for nærmere avtale.