Bilde Ola og Britt_72dpi

Av Britt Erlandsen Villa

daglig leder Asker Produkt AS

 

I dag, onsdag 21. mars, feires Den internasjonale verdensdagen for Downs syndrom. Datoen henspiller på kromosompar 21, som ved Downs syndrom har et ekstra tillegg.

I 2011 erklærte FNs generalforsamling at 21. mars skal være Den internasjonale verdensdagen for Downs syndrom. Dagen blir markert for å støtte personer med diagnosen, opplyse og fremme fordelene ved å ansette mennesker med Downs syndrom.

Jeg leder en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser for blant annet personer med Downs syndrom. Det betyr at jeg har flere nære kolleger med diagnosen og opplever hvordan det innvirker positivt på meg, på arbeidsmiljøet og på bedriften. Min arbeidsdag berikes, ja faktisk så mye at jeg har utvidet min tittel til å hete daglig (g)leder, for å hedre ekstra tillegget.  Glad er en av våre tre verdier.  De andre er pålitelig og dyktig.

Det er åpenbare fordeler ved at personer med Downs syndrom er i arbeid. Mine kolleger med Downs syndrom er gode ressurser i teamet, og de praktiserer verdiene hver dag.

De viser stor arbeidsglede, de er dyktige i det de gjør, og de er til å stole på. De er dessuten lite syke, kommer presis på jobb og er gode bidragsytere ved å bruke sine ressurser i arbeidslinjen til å produsere produkter og tjenester markedet vil ha. Det er Asker Produkts formål.

Gjennom medvirkning, involvering og god tilrettelegging opplever jeg stor vilje og iver når det gjelder å lære seg nye oppgaver og ta til seg kompetanse.

Når oppgaven er lært, repeteres den med stor konsentrasjon. Medarbeidere med Downs syndrom stiller store krav til seg selv, og de leverer i henhold til de kravene.

Mine kolleger har kort sagt svært mange av de egenskaper jeg ser beskrevet i stillingsannonser. I tillegg viser de livskvalitet, har empati og beriker arbeidsmiljøet med sin varme og omtanke for andre.

Det er egenskaper som bidrar til et varmere samfunn, og som jeg hver dag når jeg går på jobb gleder meg til å oppleve. Det inspirerer meg, og jeg skulle ønske at andre fikk oppleve det ved å inkludere personer med Downs syndrom på sin arbeidsplass.

En artikkel på nettsidene til Menneskeverd ga meg mer innsikt i. Menneskeverd har utført en undersøkelse blant 284 personer over tolv år med Downs syndrom. Den bekrefter hvorfor medarbeidere med Downs syndrom beriker arbeidslivet.

Undersøkelsen viser at nesten alle med Downs syndrom er fornøyd med livet sitt. Nesten 99 prosent av dem svarte at de var fornøyd med livet; 97 prosent likte hvem de selv var; og 96 prosent likte sitt eget utseende. Nesten 99 prosent uttrykte kjærlighet til familien sin, og 86 prosent av personene med Downs syndrom svarte at de opplevde at det var forholdsvis enkelt å få venner. For de øvrige innvirket isolerte boforhold på muligheten til å få venner.

Disse tallene overgår langt det vi kan vente blant personer uten Downs syndrom.

Alt dette ser jeg som en bekreftelse på min opplevelse av at personer med Downs syndrom beriker arbeidslivet.

Derfor er det ekstra aktuelt på denne verdensdagen å spørre hva vi sammen kan gjøre for å inkludere personer med Downs syndrom også i det vanlige arbeidsliv.