Tilrettelagt arbeid for personer med trygd

Asker Produkt er etablert for å tilby yrkeshemmede, som ikke får arbeid på det ordinære arbeidsmarked, et arbeidstilbud. Tilbudet er tilrettelagt for mennesker med ulike forutsetninger, og behov for hjelp i en arbeidssituasjon.

Bedriften har fokus på hva du kan og kompetanseheving. Vi tar hensyn til den enkelte, og tilbyr et individuelt opplærings- og utviklingsopplegg.

Asker Produkt eies 100% av Asker Kommune.

VTA:

Asker Produkt gir et Varig Tilrettelagt Arbeidstilbud til yrkeshemmede bosatt i Asker. Bedriften stiller ingen krav til kompetanse.

Vi jobber etter prinsippet om at hvis du kan bidra til en eller flere deloppgaver i vår produksjon så hjelper vi deg ut fra dine muligheter og funksjonshemminger. Det er i dag 35 stillinger, fordelt på personer med svært ulike typer funksjonshemminger og behov for hjelp.

AFT:

Asker Produkt tilbyr ArbeidsForberedende Trening AFT. Det er et tiltak som gir målrettet opplæring og trening, med tanke på utdanning eller arbeid i ordinær bedrift. Tiltaket er åpent for alle med behov bosatt i Akershus fylke.

Tiltaksperioden er inntil 12 mnd.  og med mulighet for forlengelse hvis behov og etter avtale med din lokale veileder på NAV.

Asker Produkt har i dag plass for 8 deltakere.

Alle henvendelser om arbeid gjøres til:

  • NAV Asker,  tlf.  66 76 45 20 eller til
  • Asker Produkt as tlf. 66 76 14 80

Søknad sendes til NAV Asker, Pb. 448 1373 Asker