Asker Produkt gir individuell fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester markedet etterspør.

Vi tilbyr skilt og treprodukter i kombinasjon med gravering, og catering og drift av kantiner i Asker og Bærum.

Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet.

Målet er vekst og arbeidsinkludering – å skape god livskvalitet gjennom inkludering og reell deltakelse i arbeidslivet.

Fundamentet til Asker Produkt kom gjennom HVPU-reformen for over 30 år siden. Bedriften ble grunnlagt i 1991 som et aksjeselskap eid 100% av Asker Kommune. Vi er fremdeles et heleid aksjeselskap men har finansiering av de varig tilrettelagte plassene som et spleiselag mellom eier (Asker Kommune) og NAV.

Asker Produkt har 36 plasser tilknyttet Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i tillegg til 8 plasser til arbeidspraksiskandidater fra NAV (AFT – Arbeidsforberedende trening), lærlinger, lærekandidater og ca 22 stillinger til arbeidsledere, støttearbeidere og administrasjon.

Asker Produkt er aksjonær i et nyopprettet selskap – OLIA – opplæringskontoret for lærekandidater i Akershus – og tilbyr flere lærekandidatløp. Her nevnes eksempelvis fagområdene baker, konditor, kokk, snekker, kontorfag, service og samferdsel, transport og logistikk.

Se en video presentasjon av Asker Produkt her:

Asker Produkt har produksjon og salg av produkter innen mat og tre.

Innen mat er det bakeri, konditori og kald-/varmmat. Fagteam med baker, konditor og kokker følger et matfaglig program – «EkteogEnkelt» – hvor anerkjente fagpersoner som Arne Brimi, Tom Victor Gausdal, Morten Schakenda, Frode Selvaag er mentorer. I matproduksjonen legger Asker Produkt vekt på bruk av kortreiste og gjerne økologiske råvarer.

Det lages produkter til eget bakeriutsalg i Asker – Den Glade Baker, Den Glade Kafe, kantiner og cateringleveranser til både privat og bedriftskunder.

Innen tre-/skiltproduksjon er det over 80 avtaler med ulike kommuner for produksjon av skilt og informasjonstavler. Det leveres til Den Norske Turistforening og andre aktører som skilter turveier.

Det lages også gravmarkeringer til landets største begravelsesbyråer. Asker Produkt har også snekret benker og serveringsdisk til sitt eget utsalg i Asker sentrum, Den Glade Baker. Dette kan også bestilles av andre potensielle kunder.

Medarbeiderne opplever ekstra livskvalitet ved at de får bruke sine evner og ressurser ved å bidra til verdiskapende arbeid som har betydning for dem selv, for et marked og for samfunnet. Det er en ekstra styrke at varene fra Asker Produkt velges fordi de har høy kvalitet.

Ved stengetid for bakeriutsalget Den Glade Baker kommer det folk fra Varmestua, som drives av Kirkens Feltarbeid, og tar med seg bakervarer som er til overs. Det betyr at kaker, brød og påsmurt gleder og metter andre istedenfor å bli kastet.

Asker Produkts omsetning i 2014 var på cirka 27 mill. kroner, og av det kom nesten 60 prosent fra kommersiell virksomhet.

Asker Produkt ble i 2011 kåret til Årets Vekstbedrift av Arbeidssamvirkenes Landsforening. Begrunnelsen var Asker Produkts evne til innovasjon og nytenkning.