Ken Roger og Anita, treproduksjon, holdt en god presentasjon om hvordan de lager designfjøler som bringer innvandrerkvinner i jobb.

Mål og hensikt for Asker Produkt igår var å presentere produkter vi lager for kunde. Videre at vi er gode på kvalitetsmessig håndverk, utførelse og opplæring/tilrettelegging. Det kan være nyttig for innvandrere å lære kombinert med språktrening. Det kan derfor være hensiktsmessig for NAV og kommune å vurdere kjøp av tiltaksplasser hos Asker Produkt. Vi trenger flere hender og det kan bidra til at flere kommer i jobb.

Tilhørere var representanter fra NAV Bærum, NAV Asker, repr fra introduksjonsprogrammet, Asker kommune, Lauget/næringslivet.

Budstikka var tilstede og lagde reportasjen.

Artikkelen finner du her