Filmen viser et foredrag under Dagsenterkonferansen på Sundvolden Hotel 17.november 2015 og heter Drøm og Jobb. Det er Ola Riise, Mads Andreassen og Britt Erlandsen Villa som er med.
Tilsvarende foredrag ble holdt uken før, 11. november 2015. på Gardermoen under Habiliteringskonferansen.
Under begge foredragene var det ca 100 deltagere i salen.

Filmen finner du her