Velkommen med på digital omvisning i nye lokaler i Solbråveien 32 A.

Her er Asker Produkt AS og Solbrå arbeidssenter samlokalisert i et nytt miljøbygg hvor det gis fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester markedet etterspør.