Faksimile fra AskerAvisen

Faksimile fra AskerAvisen

Asker Produkt har sendt penger og utstyr til en yrkesfagskole for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Beograd. Nå skal skolen starte en vekstbedrift inspirert av Asker Produkt.
– Jeg er beveget. Vi ønsker å bruke «AP» i navnet og ha Asker Produkt som mentor, sier investor Radojica Stranjancevic.

Sitert fra: AskerAvisen – Nr. 23 – 23.juni 2015
Artikkelen finner du på side 4-5 her